شرایط افراد برای دریافت کارت شناسایی​:
 ​ - تابعیت جمهوری اسلامی  ایران 
 
   - داشتن رابطه استخدامی با دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد طبق قوانین و مقررات. 
    تبصره: اتباع بیگانه که با مجوز رسمی در دستگاه با عناوین مختلف همچون کارشناس، پیمانکار و ... مشغول بکار می‌باشند؛
 
 می بایستی مدارک و سوابق اقامتی و مجوزهای رسمی خود را ارائه و پس از تشکیل پرونده، صدور کارت برای ایشان امکان‌پذیر خواهد بود.    
  ​​    
     مراحل صدور  کارت شناسایی : 
   - تشکیل یا تکمیل پرونده پرسنلی در حراست.
   -ارائه آخرین حکم کارگزینی.
   -یک قطعه عکس تمام‌رخ پرسنلی جدید.  
     تبصره: عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه‌شده باشد.
   - تکمیل فرم زیر.

      فرم صدور کارت شناسایی اعضای هئیت علمی

   تذکر: عدم سوءاستفاده از کارت شناسایی،حفظ و نگهداری از کارت، عدم ارائه کارت به‌عنوان ضمانت در مراجع تجاری، اداری و یا قضایی الزامی می­باشد.
 لازم بذکر است جهت تعویض کارت شناسایی ارائه کارت شناسایی قبلی الزامی است.
​​​​