جدیدترین اخبار

چهارمین جشنواره اداره روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود

چهارمین جشنواره اداره روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود...

2087 بازدید
بازدید دکتر احمدی معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از خوابگاه های پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

بازدید دکتر احمدی معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از خوابگاه های پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور....

2730 بازدید
برگزاری اولین جلسه کارگروه ماده 17 آئین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان ، فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق، در پردیس شهید عباسپور

برگزاری اولین جلسه کارگروه ماده 17 آئین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان ، فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق، در پردیس شهید عباسپور....

2747 بازدید

اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال