صفحه اصلی
تقدیر و تشکر از دانشجویان فعال در سی و یکمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • 2209 بازدید

روز شنبه ۲۰/۳/۱۴۰۲ مراسم تقدیر و تشکر از تیم اجرایی دانشجویان سی و یکمین همایش بین المللی انجمن مهندسی مکانیک ایران در سالن همایش های پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار گردید.در این مراسم آقایان: دکتر عامری دبیر همایش و دکتر جهانگیری دبیر اجرایی همایش از دانشجویان فعال با اهدای لوح، تقدیر نمودند.

افزودن نظرات