صفحه اصلی
جلسه مسئولین سازمان فنی و حرفه ای با مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
  • 96 بازدید

جلسه مسئولین سازمان فنی و حرفه ای با حضور آقای دکتر نخعی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و همکاران فرهنگی در راستای برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در پردیس روز سه شنبه سوم آبان ماه همراه با بازدید از مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار گردید.

افزودن نظرات