صفحه اصلی
بازدید انجمن علمی برق از نیروگاه شهید محمد منتظر قائم
  • 3158 بازدید

دانشجویان انجمن علمی رشته‌ ی مهندسی برق پردیس شهید عباسپور و به همراهی جناب آقای دکتر منصور رفیعی با همکاری اداره فرهنگی و اجتماعی پردیس در تاریخ 27 بهمن ماه ۱۴۰۱، از نیروگاه شهید محمد منتظر قائم کرج بازدید به عمل آوردند.

افزودن نظرات