صفحه اصلی
نمایش فیلم سینمایی سقوط کاخ سفید در خوابگاه پسران پردیس شهید عباسپور
  • 4299 بازدید

نمایش فیلم سینمایی سقوط کاخ سفید در روز شنبه مورخ 9اردیبهشت ماه 1402در خوابگاه پسران پردیس شهید عباسپور برگزار شد.

افزودن نظرات