صفحه اصلی
کارگاه روش تحقیق به همت بسیج دانشجویی پردیس برگزار گردید.
  • 132 بازدید

به جهت رشد و ارتقای سطح علمی دانشجویان کارگاه روش تحقیق به همت بسیج دانشجویی در تاریخ های 6 و 8 آبان ماه 1402 توسط دکتر عباس نعیمی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر زینب ملک شاهی (دانشجوی پسادکتری دانشگاه شهید بهشتی) برای تعداد 120 نفر از دانشجویان پردیس شهید عباسپور درمرکز همایش های پردیس با سرفصل های زیر برگزار گردید.

آشنایی با ابزارها و شیوه‌های جستجو در منابع اطلاعاتی

معرفی منابع معتبر اطلاعاتی

نگارش مقاله علمی

نحوه ارائه پروپوزال و پایان نامه

اخلاق پژوهشی و انضباط دانشگاهی

علم سنجی و کار تیمی

افزودن نظرات