صفحه اصلی
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از نیروگاه دماوند
  • 43039 بازدید

به گزارش اداره فرهنگی و به همت انجمن علمی مکانیک پردیس تعدادی از دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک به همراه دکتر عامری از نیروگاه دماوند بازدید نمودند.

https://www.sbu.ac.ir/fa/web/ace/w/14030322

افزودن نظرات