صفحه اصلی
انتصاب رییس هیات اجرایی کمیته سدهای بزرگ
  • 16036 بازدید

به گزارش دانشکده مهندسی عمران، معاون وزیر نیرو دکتر نورزاد رییس دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست را به عنوان رییس هیات اجرایی کمیته سدهای بزرگ منصوب کرد.

افزودن نظرات