صفحه اصلی
سرپرست معاونت مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همچنین سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپورمنصوب شد
  • 15830 بازدید

  روز شنبه 26 خرداد 1403 دکتر کرمانیان رییس پردیس، برابر حکم دکتر سیدمحمودرضا آقامیری، ریاست دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمدجواد حمیدیا، استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست را به عنوان سرپرست معاونت مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همچنین سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی پردیس فنی  و مهندسی شهید عباسپور معرفی کرد.

 


 

 

افزودن نظرات