صفحه اصلی
نام 6 نفر از اعضای هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور در فهرست 2 درصد دانشمندان برتر جهان
  • 3702 بازدید

  29 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال 2023 و 10 عضو هیأت علمی در فهرست دانشمندان دو درصد برتر 2023 بر اساس کل دوره فعالیت معرفی شدند.

  براساس اعلام معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی؛ لیست دانشمندان جهان به عنوان دو درصد پر استناد جهان در سال 2023 براساس ارزیابی‌های انجام ‌شده در دانشگاه استنفورد بر مبنای شاخص‌های شناخته شده و اطلاعات مندرج در اسکوپوس معرفی شدند. این دانشمندان براساس میزان استناد به مقالات علمی معتبر منتشر شده تا پایان سال 2022 معرفی شده‌اند.

  این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را از لحاظ نمره شاخص استنادی مرکب آنان در بازه زمانی 1960 تا 2022 در 22 حوزه موضوعی اصلی و 174 حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند، به تفکیک در دو «فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد کل مدت خدمت» و «فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد آخرین سال (2022)» معرفی کرده است.

29 نفر از پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در جمع پژوهشگران پر استناد 2 درصد برتر جهان درسال 2023 بر اساس عملکرد در سال202

دانشمندان دو درصد برتر 2023 بر اساس کل دوره فعالیت


   شاخص استنادی مرکب (composite citation index) مجموعه ای از شش شاخص استنادی است که پژوهشگران دانشگاه استنفورد در پژوهش خود معرفی و محاسبه کرده اند. شاخص استنادی مرکب، مجموعه ای از شش شاخص استنادی مجزا است که همگی در یک فرمول ریاضی با استفاده از لگاریتم محاسبه شده است.  فرمول مورد استفاده برای محاسبه شاخص استنادی مرکب (c score) حاکی از آن است که اثر برخی از شاخص‌ها مانند نرخ خوداستنادی که می‌تواند در حلقه های استنادی موجب دستکاری در شاخص ها شود خنثی می‌شود. این شاخص به جای تمرکز بر بهره وری (تعداد مقالات) بر تاثیر (تعداد استناد) تمرکز می کند، همچنین نگاهی به اطلاعاتی نظیر هم نویسندگی و موقعیت نویسنده (تکی، اول و آخر) دارد.

  این گزارش بر اساس دیتای سامانه Scopus در تاریخ 1 اکتبر 2023 به دست آمده و توسط آزمایشگاه ICSR آنالیز شده است. همچنین ترتیب نویسندگان بر اساس رتبه آنها بر اساس C Score است.

  دکتر زندی رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، با خرسندی از این موفقیت بزرگ، برای آقایان: دکتر عامری، دکتر خزایی (هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی)، دکتر یزدی (هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران-آب)، دکتر افجه ای، دکتر ترکمن و مرحوم دکتر خدرزاده (هیأت علمی دانشکده مهندسی برق) توفیقات و افتخارات روزافزون و همچنین برای مرحوم آقای دکتر مجتبی خدرزاده، غفران و شادی روح ایشان را از خداوند متعال آرزو کردند. 

افزودن نظرات