صفحه اصلی
بازدید دانشجویان از مجموعه ایپکو (شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو) به همت بسیج دانشجویی برگزار گردید.
  • 112 بازدید

در راستای افزایش سطح علمی دانشجویان بازدید از مجموعه ایپکو (شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو) به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور در روز سه شنبه 14 آذرماه 1402 ا با حضور جمعی از دانشجویان مهندسی مکانیک و انرژی از ساعت 8 الی 14 برگزار گردید.

افزودن نظرات