صفحه اصلی
  نمایشگاه عکس ترافیک و ساختمان در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 220 بازدید

 با همت امور فرهنگی- اجتماعی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست به مناسبت هفته حمل و نقل،  نمایشگاه عکس ترافیک و ساختمان با محورهای اثرات ترافیکی ساختمان، ایمن سازی ترافیکی معابر بلافصل ساختمان و ترافیک داخل ساختمان به مدت 3 روز از تاریخ 27 تا 29 آذرماه در محل دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار گردید.

  عکس‌های منتخب ارایه شده براساس فراخوان عمومی بر روی سایت پردیس شهید عباسپور دریافت شده است و در هفته انتهایی بهمن‌ماه از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.

 

 

 


 

افزودن نظرات