صفحه اصلی
اردوی فرهنگی تفریحی زیراب گروه خواهران
  • 87 بازدید

اردوی فرهنگی و تفریحی زیراب از تاریخ 18 لغایت 20 آبان ماه به مدت 3 روز برای 70 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

 برنامه هایی توسط کارشناسان معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه مانند کارگاه مشاوره با موضوع ارتباط بین فردی، انجام مشاوره فردی در 2 روز،جنگل نوردی و طبیعت گردی، برگزاری جشن تولد برای دانشجویان متولد آبان ماه ، معرفی سامانه معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه ، ارائه و توضیحات در خصوص فعالیت‌های معاونت  و در آخرین روز اردو، قایق سواری در مجموعه گردشگردی سنبله رود و بازارگردی زیراب انجام شد.

افزودن نظرات