صفحه اصلی
استقبال از دانشجویان کارشناسی ورودی جدید
  • 3388 بازدید

مراسم استقبال از دانشجویان کارشناسی ورودی جدید به همراه آشنایی با دانشکده ها و پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و همچنین پرسش و پاسخ در روز شنبه 16 مهر1401 از ساعت 8 الی 12 باحضورریاست پردیس و اداره فرهنگی و اجتماعی در سالن همایش های پردیس برگزار گردید.

افزودن نظرات