صفحه اصلی
بازدید ریاست دانشگاه از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 4661 بازدید

ناب آقای دکتر آقامیری رئیس محترم دانشگاه به اتفاق جناب آقای دکتر میرساجدی و جناب آقای دکتر فارسی روز سه شنبه مورخ 29 فروردین ماه جاری از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور بازدید کردند. در این بازدید سه ساعته آقایان دکتر مجید زندی رئیس پردیس، محمدرضا پورصابر معاون پردیس و روسای دانشکده ها و سایر واحدهای مستقر در پردیس ایشان را مشایعت کردند. همچنین در ادامه این برنامه نشستی با تعدادی از اساتید پردیس و نیز بسیج دانشجویی پردیس برگزار گردید.

دانلود فایل
افزودن نظرات