صفحه اصلی
برنامه اردوی سینما برای دانشجویان خوابگاه خواهران پردیس برگزار شد.
  • 194 بازدید

با هدف افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین دانشجویان خوابگاهی برنامه اردوی سینما در تاریخ  30 آبان ماه 1402 با فیلم سینمایی هتل در سینما ماندانا  با تعداد قریب به 40 نفر از ساعت 20 الی 22 برای دانشجویان خوابگاه خواهران پردیس شهید عباسپور برگزار شد.

افزودن نظرات