صفحه اصلی
دومین جلسه از سلسله جلسات ادامه مسیر (معرفی گرایش مدیریت منابع آب - مهندسی عمران)
  • 75 بازدید

به همت بسیج دانشجویی دومین جلسه از سلسله جلسات ادامه مسیر (معرفی گرایش مدیریت منابع آب - مهندسی عمران) در روز پنجشنبه 23 آذرماه 1402 از ساعت 14 در بستر مجازی ادوبی کانکت توسط دکتر مجتبی شوریان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این جلسه به معرفی اجمالی، آینده شغلی، بازار کار، وضعیت ادامه تحصیل در گرایش مدیریت منابع آب پرداخته شد. همچنین در ادامه جلسه پرسش و پاسخ میان دانشجویان و استاد حول موضوعات مرتبط با رشته مهندسی عمران شکل گرفت.

افزودن نظرات