صفحه اصلی
تجلیل از دانشجویان شاهد در سالروز بسیج مستضعفین
  • 3712 بازدید

همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام راحل، با حضور رئیس، معاون و مدیران پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور از دو تن از دانشجویان عزیز شاهد این پردیس تجلیل به عمل آمد.

افزودن نظرات