صفحه اصلی
حضور معاون محترم دانشجویی و هیات همراه در پردیس شهید عباسپور
  • 309477 بازدید

روز یکشنبه مورخ 18 مهرماه جاری، جناب آقای دکتر فارسی معاون محترم دانشجویی به اتفاق مدیران معاونت دانشجویی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور حضور یافتند و به اتفاق رئیس و معاون پردیس از روند تعمیر و نوسازی مجموعه خوابگاه¬ها و غذاخوری دانشجویی و اساتید بازدید به عمل آوردند و در خصوص سرعت بخشیدن به فرایند تکمیل پروژه ها تبادل نظر کردند.

افزودن نظرات