صفحه اصلی
دورهمی آقای دکتر زندی با همکاران پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 2654 بازدید

  آقای دکتر زندی رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، روز دوشنبه 5 تیرماه 1402 گفتگوی صمیمانه ای با تعدادی از کارکنان زحمتکش پردیس داشتند.

 

 

رییس پردیس دراین دورهمی که به صرف نهار بود درباره برخی از مشکلات همکاران خدوم خدمات، فضای سبز و تأسیسات گفتگو نمودند.

 

 

 

  

افزودن نظرات