صفحه اصلی
دیدار رییس پردیس شهید عباسپور با مدیران صندوق آینده ساز، صندوق نفت و شرکت بورس نفت
  • 4387 بازدید

این نشست درخصوص هماهنگی، حل چالشهای راهبردی و ارائه راهکار در حوزه انرژی در پردبس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار گردید.

افزودن نظرات