صفحه اصلی
اولین جلسه از سلسله جلسات ادامه مسیر (معرفی گرایش سازه و زلزله - مهندسی عمران) به همت بسیج دانشجویی برگزار شد.
  • 83 بازدید

به همت بسیج دانشجویی اولین جلسه از سلسله جلسات ادامه مسیر (معرفی گرایش سازه و زلزله  - مهندسی عمران) با حضور دکتر محمدجواد حمیدیا عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این جلسه به معرفی اجمالی رشته مهندسی عمران، آینده شغلی، بازار کار، وضعیت ادامه تحصیل در گرایش سازه و زلزله پرداخته شد. همچنین در ادامه جلسه پرسش و پاسخ میان دانشجویان و استاد حول موضوعات مرتبط با رشته مهندسی عمران شکل گرفت.

در پایان برنامه کتاب راه مهندسی (صفر تا صد رشته مهندسی عمران) به دانشجویان اهدا شد.

افزودن نظرات