صفحه اصلی
فراخوان بهره برداری و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی
  • 199771 بازدید

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد با هدف ارائه خدمات کیفی و مطلوب به جامعه ورزشی، بهره برداری و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی شامل سالن های بدنسازی(هوازی و مقاومتی) و سالن چندمنظوره را به اشخاص دارای صلاحیت و دارای مجوزهای مورد تائید به صورت اجاره واگذار نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد با مراجعه به  اداره تربیت بدنی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور واقع در حکیمیه- بلوار شهید عباسپور نسبت به بازدید از اماکن مذکور ( از تاریخ 26/10/1400 لغایت 30/10/1400 ) و ارائه درخواست به همراه پیشنهاد قیمت در پاکت در بسته اقدام نمایند. 

این آگهی هیچگونه تعهدی برای پردیس عباسپور ایجاد نمی نماید و پردیس در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.

راه های ارتباطی ما از طریق شماره های :

021-73932200

021-73932300

021-73932163

                                                                                                              با احترام

                                                                                               مدیریت امور پشتیبانی و مالی

                                                                                         پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

افزودن نظرات