صفحه اصلی
مراسم استقبال از دانشجویان
  • 243510 بازدید

برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان با حضور رئیس، معاون و روسای ادارت فرهنگی و دانشجویی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور(شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱)

افزودن نظرات