صفحه اصلی
بازدید دانشجویان مهندسی برق پردیس شهید عباسپور از نیروگاه دماوند
  • 83 بازدید

در راستای اردوی راهیان پیشرفت، بازدید دانشجویان مهندسی برق پردیس شهید عباسپور از نیروگاه دماوند به همت انجمن علمی iEEE در روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳  از ساعت 8 الی 13 برگزار گردید.

افزودن نظرات