صفحه اصلی
بازدید ازنیروگاه شهدای پاکدشت دماوند به همت انجمن علمی مکاترونیک برگزار گردید.
  • 117 بازدید

در راستای افزایش سطح علمی دانشجویان بازدید از نیروگاه شهدای پاکدشت دماوند به همت انجمن علمی مکاترونیک در روز پنجشنبه 16 آذر ماه 1402 از ساعت 9 الی 12 با حضور جمعی از دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسی برق برگزار گردید.

افزودن نظرات