صفحه اصلی
بازدید از نیروگاه طرشت به همت انجمن علمی مکانیک برگزار گردید.
  • 85 بازدید

در راستای افزایش سطح علمی دانشجویان بازدید از نیروگاه طرشت به همت انجمن علمی مکانیک در روز چهارشنبه 22 آذر ماه 1402 از ساعت 9 الی 12 با حضور جمعی از دانشجویان مهندسی مکانیک و همراهی دکتر شمشیرگران برگزار گردید.

افزودن نظرات