صفحه اصلی
بازدید از پارک علم و فناوری پردیس برگزار گردید.
  • 68 بازدید

در راستای اردوی راهیان پیشرفت، بازدید دانشجویان از پارک علم و فناوری پردیس جهت آشنای بیشتر با شرکت های علمی پژوهشی و استارت آپ ها در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ به همت انجمن علمی مکاترونیک پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.

افزودن نظرات