صفحه اصلی
کارگاه آشنایی با انتگرال توسط بسیج دانشجویی برگزار گردید.
  • 292 بازدید

جهت رشد سطح علمی دروس پایه ای دانشجویان نو ورود کارگاه آشنایی با انتگرال با تدریس مهندس محمدرضا صدرایی برای دانشجویان پردیس شهید عباسپور طی دو روز در تاریخ های ۹ و ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ با تعداد قریب به 80 نفر در ساختمان دکتر هشترودی  برگزار گردید.

افزودن نظرات