صفحه اصلی
بازدید مدیران ایران خودرو دیزل از پردیس فنی ومهندسی شهید عباسپور
  • 9443 بازدید

​مدیران وکارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل در راستای تفاهم‌نامه بین پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی چهارشنبه 19 شهریور1399،  از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور بازدید بعمل آوردند و از نزدیک درجریان توانمندیها، زیر ساخت و ظرفیت‌های مجموعه کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشکده های مهندسی برق ، مکانیک و انرژی قرار گرفتند.در این نشست دکتر ارژنگ عزتی نیا رئیس کل آموزش و توسعه منابع انسانی، مهندس علی لطفی رئیس کل طراحی خودرو تحقیق و توسعه، مهندس محمد کشاورزیان کارشناس ارشد مهندسی خودرو، مهندس اصغر اسماعیلی آذر کارشناس ارشد مهندسی خودرو، مهندس احسان ذاکری رئیس اداره طراحی شرکت ایپکو، مهندس علی اکبر حبیبی نیا نماینده مدیرعامل و شرکت های تابعه و مسئول پروژه اتوبوس برقی از ایران خودرو دیزل  و دکتر مصطفی عابدی مسئول توسعه همکاری های پژوهشی دانشکده مهندسی برق، دکتر حسین ترکمن معاون پژوهشی دانشکده  مهندسی برق، دکتر رفیعی عضوهیات علمی دانشکده مهندسی برق ، دکتر سالم نیا عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق، دکتر حق جو مسئول آزمایشگاه و کارگاه های دانشکده مهندسی برق، دکتر مصلی نژاد مدیر گروه برق، قدرت، دکتر جعفری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی  مکانیک و انرژی و دکتر سرفراز عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک وانرژی به منظور ایجاد بستر مناسب درزمینه خدمات مهندسی و فناورانه، همکاری میان دانشگاه و صنعت و نحوه همکاری دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند.