صفحه اصلی
بازدید دکتر برزویی از طرح های صنعتی و پروژه های دانشجویی
  • 5602 بازدید

دکتر برزویی رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ، دوشنبه 6 مرداد 1399 از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی گروه مواد و متالورژی و مکاترونیک دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی  بازدید نمود.

در این بازدید، دکتر نیک روش رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی و دکتر سمیع زاده معاون آموزشی دانشکده و دکتر فخاری مسئول آزمایشگاه و برخی از اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه مربوطه حضور داشتند.

رئیس پردیس از آزمایشگاه مکاترونیک ، مواد و متالوگرافی و مقاومت مصالح بازدید نمود و از نزدیک در جریان طرح هایی شامل ردیاب خورشیدی دومحوره، ربات کارتزین با قابلیت ردیابی مسیر بر مبنای پردازش تصویر، ربات متحرک همه جهته، ربات چند بازویی و ربات راه رونده غیرفعال قرار گرفتند. مسئولان بخش های مذکور در زمینه توسعه فعالیت های حوزه مکاترونیک و رباتیک، چالش های پیش رو در توسعه آزمایشگاه از جمله رفع محدودیت فضای فیزیکی، جذب مشتریان صنعتی و پیشنهادهایی برای ارتقای شرایط آزمایشگاهی فعلی درجهت بهبود انجام فعالیت های آموزشی، پیشبرد فعالیت های تحقیقاتی و ارائه خدمات مهندسی وصنعتی  مطرح وتوضیحاتی را ارائه نمودند.

دکتر برزویی ضمن اظهار خرسندی از اقدامات صورت گرفته با اشاره به توانمندی و ظرفیت های تخصصی و آموزشی مجموعه پردیس، آینده روشنی را برای پردیس ترسیم و بر حمایت های مالی و معنوی دانشگاه شهید بهشتی تاکید نمود.