صفحه اصلی
سومین شماره گاهنامه علمی-دانشجویی پردازش انجمن علمی مکاترونیک منتشر شد
  • 297282 بازدید

سومین شماره از گاهنامه علمی-دانشجویی پردازش به صاحب امتیازی انجمن علمی مکاترونیک دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

صاحب امتیاز: انجمن علمی مکاترونیک دانشگاه شهید بهشتی 

مدیر مسئول: علی نصیری 

سردبیر: عباس اصفهانی 

- شماره٣/تابستان ۱۴۰١

 در شماره سوم نشریه پردازش انجمن علمی مکاترونیک دانشگاه شهید بهشتی می‌خوانید:

1- بررسی تاثیر اینترنت نسل 6G بر اینترنت اشیا (IOT) 
نويسنده: خانم آرمیتا خاری
2- تنظیم خودکار اندازه‌گیری آنتن موج میلی‌متری با استفاده از بازوی رباتیک 
نویسنده: آقای مسعود قاسمی 
3- بررسی تأثیرات یادگیری ماشین و یادگیری عمیق بر تجارت الکترونیک و کاربرد آن‌ها
نویسنده: آقای علی سر آبادانی
4- نوین‌ترین پزشک جراح 
نویسندگان: خانم سمیرا صفری نجف‌آبادی و آقای سید امیر خوشرو 
5-آشنایی با دستیارهای هوشمند صوتی 
نویسنده: آقای امیر کبیریان
6- مدیریت مبتنی بر هوش مصنوعی
نویسندگان: آقایان محمدرضا محمدیان آسیابر و جابر کوچکی سفید داربنی

دانلود فایل
افزودن نظرات