صفحه اصلی
بازدید فرهنگی _ تفریحی باغ پرندگان
  • 485 بازدید

بازدید فرهنگی و تفریحی از مجموعه‌ی باغ پرندگان همراه با مسابقه‌ی اطلاعات عمومی در خصوص پرندگان در روز جمعه 29 مهر 1401 با حضوردانشجویان خوابگاه خواهران پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.

افزودن نظرات