صفحه اصلی
بازدید دانشجویان از گروه صنعتی ایران خودرو دیزل
  • 75 بازدید

بازدید دانشجویان رشته مهندسی انرژی پردیس شهید عباسپور از مجموعه کارخانه گروه صنعتی ایرانخودرو دیزل با اولین اتوبوس برقی ساخت ایران،به همراه آقای عزیزی کارشناس انجمن های علمی پردیس شهید عباسپور ، دکتر نعیمی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ، دکتر احمدی مدیر پروژه سد کارون سه ، دکتر پیغمبر زاده مشاور وزیر نیرو در حوزه انرژی های تجدید پذیر در روز پنج شنبه 5آبان ماه از ساعت 9صبح تا 18عصر برگزار گردید.

 

 

افزودن نظرات