صفحه اصلی
بازدید از شرکت زمزم ایران
  • 46 بازدید

بازدید علمی دانشجویان پسر از شرکت زمزم ایران به همت واحد علمی پژوهشی بسیج دانشجویی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور در تاریخ 18آبان ماه از ساعت 7 صبح الی 12ظهر برگزار گردید .

افزودن نظرات