صفحه اصلی
اردوی زیارتی قم و جمکران دانشجویان پردیس شهید عباسپور
  • 5763 بازدید

اردوی زیارتی قم و جمکران با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در پردیس و مدیریت فرهنگی پردیس شهید عباسپور در تاریخ جمعه ۲ دیماه۱۴۰۱با حضور تعدادی از دانشجویان دختر و پسر برگزار گردید.

افزودن نظرات