صفحه اصلی
اهدای کتاب به کتابخانه پردیس شهید عباسپور
  • 66 بازدید

تعدادی کتاب باموضوعات مذهبی،اجتماعی،ادبی، فلسفی و ....از  اداره فرهنگی و اجتماعی به کتابخانه پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور اهدا گردید.

افزودن نظرات