صفحه اصلی
اختتامیه دهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی
  • 59 بازدید

اختتامیه دهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی توسط اداره
نشریات دانشجویی با حضور رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر آقامیری، برخی از
روسای دانشکده‌ها، مدیر امو فرهنگی و اجتماعی، رئیس گروه مطالعات و ارزیابی
اجتماعی و فرهنگی و دانشجویان در روز یکشنبه 20 آذرماه 1401 از ساعت 11:30 الی
13:30 در تالار شهید بهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی برگزار گردید.

در این دوره، حدود 1400 اثر و نشریه توسط 380 فعال مطبوعاتی به جشنواره ارسال
شد. در این برنامه تقریباً از80 اثر و نشریه تقدیر به عمل آمد.

دانلود فایل
افزودن نظرات