صفحه اصلی
تسطیح زمین و علف کشی همکاران فضای سبز در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 329 بازدید

تسطیح زمین و علف کشی توسط همکاران فضای سبز در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور به روایت تصویر:

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

افزودن نظرات