صفحه اصلی
حضور دکتر ذوالفقاری معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 5361 بازدید

دکتر ذوالفقاری معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع به همراه دکتر کرمانیان رییس پردیس از مجموعه خوابگاهها، رستوران دانشجویی، زمین چمن و سایر مجموعه های شهید عباسپور بازدید نمودند.

 

افزودن نظرات