صفحه اصلی
برگزاری کلاس ریاضی و فیزیک توسط واحد موج مهندسی بسیج دانشجویی
  • 43 بازدید

بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور- واحد موج مهندسی, در جهت تقویت دانشجویان ورودی 1401 کلاس ریاضی و فیزیک را در ۴ جلسه در دی ماه در محیط ادوبی کانکت برای دانشجویان فنی و مهندسی برگزار نمود.

افزودن نظرات