صفحه اصلی
وبینار انتخاب واحد توسط واحد موج مهندسی بسیج دانشجویی
  • 93 بازدید

بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور- واحد موج مهندسی, در تاریخ ۸بهمن ماه ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری وبینار نحوه انتخاب واحد و ارائه نکات برای ۱۰۰ نفر از دانشجویان ورودی جدید نمود.

افزودن نظرات