صفحه اصلی
اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 8089 بازدید

اداره فرهنگی و اجتماعی پردیس شهید عباسپور اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان پردیس را با ظرفیت محدود برگزار می نماید:

زمان اردوی برادران :2 الی 5 اسفند ماه 1401

زمان اردوی خواهران :9 الی 12 اسفند ماه  1401

ثبت نام از طریق لینک:

https://farhangi.sbu.ac.ir/test/

https://farhangi.sbu.ac.ir/test1/

افزودن نظرات