صفحه اصلی
نمایش فیلم روز صفر در خوابگاه پسران پردیس شهید عباسپور
  • 136 بازدید

 فیلم سینمایی روز صفر در تاریخ 19 بهمن ماه ساعت 20 در سالن نمایش خوابگاه پسران پردیس شهید عباسپور با حضور دانشجویان خوابگاهی اکران گردید .

افزودن نظرات