صفحه اصلی
سومین جلسه از معرفی شاعران معاصر و شعر خوانی کانون ادبیات برگزار گردید.
  • 68 بازدید

سومین جلسه از معرفی شاعران و شعرخوانی و گفت و گو درباره شاعر قیصر امین پور و زندگی نامه ای کوتاه از شاعر در روز سه شنبه 5اردیبهشت ماه از ساعت 12 الی 13:15 در سالن کنفرانس ساختمان هشترودی توسط کانون ادبیات برگزار گردید.

افزودن نظرات