صفحه اصلی
بازدید از نمایشگاه اینوتکس واقع در پارک علم و فناوری پردیس به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.
  • 3221 بازدید

بازدید از نمایشگاه اینوتکس واقع در پارک علم و فناوری پردیس با حضور جمعی از دانشجویان به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور در تاریخ جمعه 22 اردیبهشت 1402برگزارگردید.

افزودن نظرات