صفحه اصلی
بازدید از مجموعه برج میلاد با حضور تعدادی از دانشجویان خوابگاه دختران پردیس شهید عباسپور به مناسبت هفته خوابگاه ها برگزار گردید.
  • 3903 بازدید

بازدید از مجموعه برج میلاد (سکوی دید باز، گنبد آسمان، موزه مشاهیر، موزه شهرداری، زیپ لاین و پل معلق) برای دانشجویان خوابگاه خواهران پردیس شهید عباسپور در روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1402 از ساعت 9 الی 14:30 برگزار گردید.

افزودن نظرات