صفحه اصلی
دانشجویان مهندسی مکانیک و انرژی از شرکت سایپا بازدید کردند.
  • 1823 بازدید

دانشجویان مهندسی مکانیک و انرژی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه به همراه دکتر دزفولی، مهندس افشاری و مهندس حاجی حسین از شرکت سایپا بازدید کردند.

این بازدید توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی برگزار شد.

افزودن نظرات