صفحه اصلی
دانشجویان مهندسی مکانیک و انرژی از مرکز تحقیقات و نمایشگاه دائمی انرژی‌های تجدیدپذیر بازدید کردند.
  • 1591 بازدید

بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک و انرژی از مرکز تحقیقات و نمایشگاه دائمی انرژی های تجدید پذیر به همت انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه با همراهی دکتر عابدی صورت گرفت.

افزودن نظرات